วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รัศมีจันทร์อันอ่อนและเย็นแก้ไขความกระวนกระวายระวับทุจริตได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น