วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก เป็นทุกข์

มา ปิเยหิ สมาคญฺฉิ
อปฺปิเยหิ กุทาจนํ
ปิยานํ อทสฺสนํ ทุกฺขํ
อปฺปิยานญฺจ ทสฺสนํ ฯ ๒๑๐ ฯ

อย่าติดอยู่ในสิ่งที่เรารัก หรือไม่รัก
การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก เป็นทุกข์
การพบเห็นแต่สิ่งที่ไม่รัก ก็เป็นทุกข์


http://www.wuttanan.com/few/?p=65

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น