วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

ความโศกย่อมเกิดแต่ความรักเปมโต ชายเต โสโก : ความโศกย่อมเกิดแต่ความรัก
เปมโต ชายเต ภยํ : ภัยย่อมเกิดแต่ความรัก
เปมโต วิปฺปมุตฺตสฺส : ความโศกไม่มีแก่ผู้พ้นแล้ว
นตฺถิ โสโก กุโต ภยํ : จากความรัก ภัยจะมีมาแต่ที่ไหน


http://www.sangtean.com/love/love-articles/329-different-between-love-and-kindheartedness

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น