วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ

สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ

ความเป็นผู้สะอาด พึงทราบได้ด้วยถ้อยคำสำนวน
http://www.fungdham.com/proverb.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น