วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ตนก็ย่อมจะรู้เอง

ว.วชิรเมธี (W.Vajiramedhi)
"อะไรจะจริงหรือเท็จ ตนก็ย่อมจะรู้เอง"
อตฺตา ชานาติ สจฺจํ วา ยทิ วา มุสา[๒๐/๑๘๙]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น