วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

สีเลนะ สุคะติง ยันติ

สีเลนะ สุคะติง ยันติ 

(ศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุข)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น