วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

สีเลนะ โภคะสัมปะทา


สีเลนะ โภคะสัมปะทา 

ศีลเป็นปัจจัยให้มีโภคสมบัติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น