วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

เอหิปัสสิโก

เอหิปัสสิโก 

( เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น