วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

สติจำเป็นในที่ทั้งปวง

คบคนเช่นไรเป็นเช่นนั้น

ทำแล้วเดือดร้อนภายหลัง

ความเป็นเพื่อนไม่มีในคนพาล

ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้

กินคนเดียว

ภัยของการโอ้อวด

วาจาบอกน้ำใจ

ความพร้อมของหมู่นำสุขมาให้

กตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

บิดามารดาเป็นพรหมของลูก

คนขยัน

เตือนตัวเอง

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน