วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558

อสาเร สารมติโน

อสาเร สารมติโน” อสาเร สารมติโน สาเร จาสารทสฺสิโน เต สารํ นาธิคจฺฉนฺติ มีจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา. ผู้เข้าใจสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ และเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ เขามีความดำริผิดเป็นโคจร จึงไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระ.[( พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๑๖.]

ข้อมูลจาก 
https://www.facebook.com/vajiramedhi/posts/10150245829431167