วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รัศมีจันทร์อันอ่อนและเย็นแก้ไขความกระวนกระวายระวับทุจริตได้

ศีลระงับความทุจริตได้

อาภรณ์แห่งศีล

สังวรในศีล

ศีลงดงามกว่าทุกสิ่ง

ศีลคือประตูสู่มหานคร

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตปะอย่างยิ่ง.

ประโยชน์ย่อมล่วงเลยต่อคนหนุ่มผู้ทิ้งการงาน

ความจงรักไม่มีในคนอกตัญญู

ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก

ความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นการยาก

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ความสามัคคีมีแต่ความเจริญ

ไม่มีโทษใด ร้ายแรงเท่าความโกรธ

ธรรมกาย

ชีวิตเป็นที่รักของทุกคน

การทะเลาะวิวาทมีแต่โทษภัย

เวรที่ระงับด้วยการจองเวร ไม่เคยมี

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้

สังขารเป็นทุกข์

คนโง่เห็นบาปเป็นของหวาน

ความโกรธ

ปราญย่อมรักษาความไม่ประมาท

บุคคลควรทำคืนวันไม่ให้ไรประโยชน์

พระราชาที่ราษฎรบูชา

พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง

กตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

ความแก่

สติ

สร้างอักขรธรรม

ความชนะที่ไม่กลับแพ้

สัญลักษณ์ของมหาบุรุษ

ทุกอย่างไม่ยั่งยืน


วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

สติจำเป็นในที่ทั้งปวง

คบคนเช่นไรเป็นเช่นนั้น

ทำแล้วเดือดร้อนภายหลัง

ความเป็นเพื่อนไม่มีในคนพาล

ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้

กินคนเดียว

ภัยของการโอ้อวด

วาจาบอกน้ำใจ

ความพร้อมของหมู่นำสุขมาให้

กตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

บิดามารดาเป็นพรหมของลูก

คนขยัน

เตือนตัวเอง