วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

ขันติ คือความอดทน เป็นตบะอย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น