วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

ขันติ คือความอดทน เป็นตบะอย่างยิ่ง

ความประมาทเป็นมลทิน

ปลวกก่อจอมปลวก

คนพาลมีปัญญาทราม

พึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ

พึงตัดความโกรธด้วยปัญญา