วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตัสมา สีลัง วิโสธะเย ฯ

ตัสมา สีลัง วิโสธะเย ฯ จงทำจิตให้สะอาดหมดจดด้วยศีลตลอดกาลทุกเมื่อเถิดฯ

https://www.facebook.com/dhammaosoth/posts/416819241698650

สีเลนะ นิพพุติง ยันติ

สีเลนะ นิพพุติง ยันติ 

(ศีลเป็นปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพาน) 

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/dhammaosoth/posts/416819241698650

สีเลนะ โภคะสัมปะทา


สีเลนะ โภคะสัมปะทา 

ศีลเป็นปัจจัยให้มีโภคสมบัติ

สีเลนะ สุคะติง ยันติ

สีเลนะ สุคะติง ยันติ 

(ศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุข)


วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558

อสาเร สารมติโน

อสาเร สารมติโน” อสาเร สารมติโน สาเร จาสารทสฺสิโน เต สารํ นาธิคจฺฉนฺติ มีจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา. ผู้เข้าใจสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ และเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ เขามีความดำริผิดเป็นโคจร จึงไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระ.[( พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๑๖.]

ข้อมูลจาก 
https://www.facebook.com/vajiramedhi/posts/10150245829431167