วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

สีเลนะ นิพพุติง ยันติ

สีเลนะ นิพพุติง ยันติ 

(ศีลเป็นปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพาน) 

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/dhammaosoth/posts/416819241698650

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น