วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้า


พึงบูชาไฟ


พึงบูชาเทวดา


พึงนอนให้เป็นสุข


พึงกินให้เป็นสุข


พึงให้แก่คนที่ให้


พึงอย่าให้แก่คนที่ใไม่ให้


พึงให้แก่คนที่ให้และไม่ให้


พึงนั่งให้เป็นสุข