วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ไม่มีโทษใด ร้ายแรงเท่าความโกรธ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น