วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

เมื่อเจตนาเเล้วบุคคลย่อมกระทำกรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น