วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ชมคนที่ควรชม


 "นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ" เป็นพุทธศาสนสุภาษิตภาษาบาลีบทหนึ่ง อ่านว่า "นิคคัณนะเห นิคคะหาระหัง ปัคคัณนะเห ปัคคะหาระหัง" แปลว่า "ชมคนที่ควรชม ข่มควรที่ควรข่ม"สยามรัฐรายวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น