วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตายสจฺ จํ เว อมตา วาจา
คำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตาย

คำขวัญพรรคประชาธิปัตย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น