วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ความสามัคคีของหมู่คณะนำความสุขมาให้“สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี สมคฺคานญฺจนุคฺคโห
... สมคฺครโต ธมฺมฏฺโฐ โยคกฺเขมา น ธํสติ

ความสามัคคีของหมู่คณะนำความสุขมาให้ การสนับสนุนผู้ที่สามัคคีกัน ก็นำความสุขมาให้ ผู้ที่ยินดีในบุคคลผู้สามัคคีกัมั่นคงในธรรม ย่อมไม่เสื่อมจากธรรมอันเกษมจากโยคะ”
 
 
ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น