วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีโศก

เปมโต ชายเต โสโก
เปมโต ชายเต ภยํ
เปมโต วิปฺปมุตฺตสฺส
นตฺถิ โสโก กุโต ภยํ ฯ ๒๑๓ ฯ


ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีโศก
ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีภัย
เมื่อไม่มีความรักเสียแล้ว
โศก ภัย ก็ไม่มี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น