วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ไม่ควรรักสิ่งใด

ตสฺมา ปิยํ น กยิราถ
ปิยาปาโย หิ ปาปโก
คนฺถา เตสํ น วิชฺชนฺติ
เยสํ นตฺถิ ปิยาปิยํ ฯ ๒๑๑ ฯ

เพราะฉะนั้น ไม่ควรรักสิ่งใด
เพราะพลัดพรากจากของรัก เป็นทุกข์
ผู้ที่หมดความรักและความไม่รักแล้ว
เครื่องผูกพัน ก็พลอยหมดไปด้วย


http://www.wuttanan.com/few/?p=65

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น