วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คนดีถึงมีน้อยย่อมชนะคนชั่วหมู่มากได้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น