วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บุรษอาชาไนย หาได้ยาก

  ทุลฺลโภ ปุริสาชญฺโญ
น โส สพฺพตฺถ ชายติ
ยตฺถ โส ชายตี ธีโร
ตํ กุลํ สุขเมธติ ฯ ๑๙๓ ฯ

บุรษอาชาไนย หาได้ยาก
เขาย่อมไม่เกิดในตระกูลทั่วไป
คนฉลาดเช่นนี้ เกิดในตระกูลใด
ตระกูลนั้นย่อมเจริญรุ่งเรืองด้วยความสุขHard to find is the Man Supreme,
He is not born everywhere.
But where such a wise one is born,
That family thrives happily.http://www.dhammathai.org/dhammapada/dp14.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น