วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

พอมีขึ้นแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นไม่มี

"จกฺขุ อหุตฺวา สมฺภูตํ หุตฺวา น ภวิสฺสตีติ ววตฺเถติ -
นักปฏิบัติธรรมย่อมกำหนดว่า
 "จักขุปสาทที่ยังไม่เกิดก็เกิดมีขึ้น พอมีขึ้นแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นไม่มีไปอีก"

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น