วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

จิตนี้เศร้าหมองแล้ว เพราะกิเลสที่เป็นอาคันตุกะเข้ามา

“อาคนฺตุเกหิ อุปกิเลเสหิ อุปกิลิฏฺฐํ” แต่ว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้ว เพราะกิเลสที่เป็นอาคันตุกะเข้ามา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น