วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

สหาย

สหาย
ความหมาย

น. เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข. (ป., ส.).

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น