วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

ชีวิตนี้น้อยนัก  • อปฺปกญฺจิทํ ชีวตมาหุธีรา

  • ปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนัก
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น