วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

มีแล้วกลับไม่มีจกฺขุ อหุตฺวา สมฺภูตํ หุตฺวา น ภวิสฺสตีติ ววตฺเถติ -

นักปฏิบัติธรรมย่อมกำหนดว่า

"จักขุปสาทที่ยังไม่เกิดก็เกิดมีขึ้น พอมีขึ้นแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นไม่มีไปอีก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น