วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

คนโกรธมีวาจาหยาบคาย

  • ทุฏฺฐสฺส ผรุสวาจา
    คนโกรธมีวาจาหยาบคาย
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น