วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อัตตานัง ทมยันติ ปัณฑิตา

อัตตานัง ทมยันติ ปัณฑิตา บัณทิตทั้งหลาย ย่อมฝึกตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น