วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อตฺตานํ อุปมํ กเร


อตฺตานํ อุปมํ กเร 

(พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง)

 คติพจน์มหาวิทยาลัยมหิดล

 http://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น