วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

คาถามงกุฏพุทธเจ้า


อิติปิโส วิเสเสอิ

อิเสเสพุุทธนาเมอิ

อิเมนาพุทธตังโสอิ

อิโสตังพุทธปิติอิ


คำแปล คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
ขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษ
คุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐ
ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้ว
จงเป็นมหาวิภูษิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์
และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิ
ครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น