วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

“ปญฺญาโลกสฺมิปชฺโชโต” (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น