วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

ยํ กิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ


สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งหมดมีดับเป็นธรรมดา
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น