วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร





ความทุกข์ในสังสารวัฏ ความทุกข์ในอบายภูมิ
ก็ล่วงได้ด้วยความเพียรเหมือนกัน



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น