วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

ความรักเสมอด้วยตนไม่มี


นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ ความรักเสมอด้วยตนไม่มี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น