วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

ไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ
นับปะติกังเขอะนาคะตัง
 
ไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น