วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

โภคทรัพย์ของผู้ครองเรือนดีย่อมถึงความพอกพูน เหมือนจอมปลวกกำลังก่อขึ้น

โภคา สนฺนิจยํ ยนฺติ วมฺมิโกวูปจียติ
โภคาสันนิจยังยันติวัมมิโกวูปจียะติ
 
โภคทรัพย์ของผู้ครองเรือนดีย่อมถึงความพอกพูน เหมือนจอมปลวกกำลังก่อขึ้น
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น