วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว

อตีตํ นานฺราคเมยฺย
อะตีตังนานะราคะเมยยะ
 
ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น