วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

มีความประพฤติกลับกลอกเป็นนิตย์ ย่อมไม่มีความสุข

นิจจํ อทฺธวสีลสฺส สุขภาโว น วิชฺชติ
นิจจังอัททะวะสีละสะสุขภาโขนะวิชชะติ
 
มีความประพฤติกลับกลอกเป็นนิตย์ ย่อมไม่มีความสุข
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น