วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

ร่างกายของสัตร์ย่อยยับได้ แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับ


รูปํ ชีรติ มจฺจานํ นามโคตฺตํ นฺ ชีรติ
รูปังชีระติมัจจานังนามะโคตตังนะชีระติ
 
ร่างกายของสัตร์ย่อยยับได้ แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับ
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น