วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ชีวิตสัตว์เหมือนภาชนะดิน


 สพฺพํ เภทปริยนฺตํ เอวํ มจฺจาน ชีวิตํ.          ชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดิน ซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุด.          ที. มหา. ๑๐/๑๔๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๔๘. ขุ. มหา. ๒๙/๑๔๕. http://www.doisaengdham.org/พุทธศาสนสุภาษิต-1/18-มัจจุวรรค.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น