วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

ความรัก(อื่น)เสมอด้วยตนไม่มี

นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ.
ความรัก (อื่น) เสมอด้วยตนไม่มี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น