วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

ผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา

. สทา ชาครมานานํ อโหรตฺตานุสิกฺขินํ นิพฺพานํ อธิมุตฺตานํ อฏฺฐํ คจฺฉนฺติ อาสวา ฯ ๒๒๖ ฯ สำหรับท่านผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา สำเหนียกศึกษาทุกทิพาราตรี มีใจน้อมไปสู่พระนิพพาน อาสวะย่อมอันตรธานหมดสิ้น Of those who are wide-awake And train themeselves by night and day Upon Nibbana ever intent- The defilements fade away. http://www.dhammathai.org/dhammapada/dp17.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น