วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

อย่าติดอยู่ในสิ่งที่เรารัก หรือไม่รัก

มา ปิเยหิ สมาคญฺฉิ อปฺปิเยหิ กุทาจนํ ปิยานํ อทสฺสนํ ทุกฺขํ อปฺปิยานญฺจ ทสฺสนํ ฯ

๒๑๐ ฯ

 อย่าติดอยู่ในสิ่งที่เรารัก หรือไม่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก
เป็นทุกข์ การพบเห็นแต่สิ่งที่ไม่รัก ก็เป็นทุกข์

 Be not attached to the beloved And never with the unbeloved. Not to meet the beloved is painful As also to meet with the unbeloved. http://www.dhammathai.org/dhammapada/dp16.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น