วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

สันทิฏฐิโก

สันทิฏฐิโก 


( เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น