วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

สวากขาโต ภะคะวา ธัมโม

สวากขาโต ภะคะวา ธัมโม 

 พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น