วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ฆ่าความโกรธ

โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ

ฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น